Home » Non solo master » L'ANGOLO DEL POETA » ME SON DESSEDAA

ME SON DESSEDAA

ME SON DESSEDAA - MASTERCROSSMTB

 

Me son dessedaa              

 

Incoeu me son dessedaa.                             

Cont el cuu bell'e squattaa.                  

 

El temp el me par gris,scartozzaa.       

El cafè el me par schifos e dacquaa.            

 

Tutti i ròbb, me paren stòrt.                

Tutt i gent,me paren smòrt.                 

 

Me va ben pròpi,on bel nagòtt.                      

Tutt quel che foo và a quarantòtt.               

 

Ma, se l'è sto strazzi viv.                              

Ch'el me fà, anca cattiv.                        

 

Per piasee… stemm lontan                                     

Citto lì! Stii nò visin                                     

 

Perché sì… Perché nò!                            

PERCHE’? Perchèe…                              

 

Incoeu me son dessedaa,                      

Cont el cuu bèll'e squattaa.          

 

NONNO BERTO