EL MAGGIOLIN

EL MAGGIOLIN - MASTERCROSSMTB

El maggiolin                       

 

Son chì, in l’ òrt del Luis                                          

a bagnà i tomates                                    

Son ciappaa                                             

a dagh a trà a i ordin                        

ch’ el  m‘ ha lassaa:                          

“ Te raccomandi fà inscì,                          

bagna de chì,                                           

bagna de là,                                            

L' insalada inscì                               

e i peveron in scià”.                                  

Quand on maggiolin                                  

tutt giald, cont                                        

i maggett negher                                     

el se ferma in sul mè brasc,                      

el comincia a caminnà,                              

pianin, vers la man,                                   

senza truscia e                                        

cont ona grazia                                

ch’ el  par lù                                            

el padron del mond.                                  

Mì son lì, fermo,                                      

ch’ el vardi, incantaa.                         

L' è rivaa in su la man,                              

el derva i al e el vola via.                           

E con lù... on penser                         

sconduu in del mè coo.                              

Vola! Coloraa de fantasia,                 

come on sògn de bagaj,                            

ch’ el giuga, con l' aria,                             

cont el sol, cont el verd                            

de la natura.                                            

Poeu... el spariss,                                      

in la giòia infinida de la vita.

               Nonno Berto